Maismar

Maismar

Estos tracks non pretende ser unha guía de referencia. As informacións sobre o itinerario, horario, dificultade, etc., corresponden con as actividades realizadas por min, polo tanto, non poden xeneralizar e poden variar en función da época, condicións e persoas que realicen a actividade. Aviso Importante. Exención de Responsabilidade: Queda baixo a responsabilidade de realización de rutas é o que toma as medidas de seguridade próximas para cada itinerario, que dependan das condicións climatolóxicas, así como se dispón da preparación física e técnica adecuada. Todo o que aporta (pista, comentarios, fotos e vídeos) é meramente informativo, eximindo o autor de responsabilidade sobre calquera porcentaxe que poidera estar aberto por voluntade propia ou inducida realice a ruta.

Medlem sedan februari 2009