vandra spår av Åsmule, Västra Götaland (Sverige)

3 spår