vandra spår av Nockebyhov, Stockholms Län (Sverige)

4 spår