vandra spår av Zaparín, Galicien (Spanien)

3 spår