vandra spår av Varonceli-Santa Comba, Galicien (Spanien)

1 spår