vandra spår av Sampaio, Galicien (Spanien)

4 spår