vandra spår av Gondaísque, Galicien (Spanien)

1 spår