vandra spår av Esparrelle, Galicien (Spanien)

3 spår