vandra spår av Castelaus, Galicien (Spanien)

1 spår