vandra spår av Margoni, Sydtyrolen (Italien)

1 spår