vandra spår av Giovignano, Sydtyrolen (Italien)

2 spår