vandra spår av Cortesano, Sydtyrolen (Italien)

1 spår