vandra spår av Auna di Sotto, Sydtyrolen (Italien)

3 spår