vandra spår av Teukkula, Västra Finlands Län (Finland)

1 spår