terrängkörning spår av Nabbelund, Kalmar Län (Sverige)

2 spår

(1)