terrängkörning spår av Vestpollen, Nordland (Norge)

1 spår