terrängkörning spår av Vignago, Ligurien (Italien)

1 spår