terrängkörning spår av Montessoro, Ligurien (Italien)

1 spår