terrängkörning spår av Duranti, Ligurien (Italien)

1 spår