terrängkörning spår av Bargone, Ligurien (Italien)

4 spår

(1)