terrängkörning spår av Bhasran, Kurdistan (Iran)

2 spår