terrängkörning spår av Bar Qal‘eh, Kurdistan (Iran)

1 spår