terrängfordon spår av Pradela, Galicien (Spanien)

6 spår