terrängfordon spår av Loentia, Galicien (Spanien)

1 spår