terrängfordon spår av Cereo, Galicien (Spanien)

1 spår