terrängcykel spår av Temossi, Ligurien (Italien)

1 spår