stavgång spår av Filgueira de Barranca, Galicien (Spanien)

1 spår