snöskor spår av Ottsjö, Jämtlands Län (Sverige)

4 spår