snöskor spår av Bonabé, Katalonien (Spanien)

26 spår