snöskor spår av Betrén, Katalonien (Spanien)

11 spår

(1)