snöskor spår av La Lomba, Kantabrien (Spanien)

2 spår