snöskor spår av Astrana, Kantabrien (Spanien)

4 spår

(1)