snöskor spår av Vigo di Fassa, Sydtyrolen (Italien)

4 spår