snöskor spår av San Candido - Innichen, Sydtyrolen (Italien)

3 spår