snöskor spår av Luserna, Sydtyrolen (Italien)

2 spår