snöskor spår av Celentino, Sydtyrolen (Italien)

2 spår