snöskor spår av Casere, Sydtyrolen (Italien)

3 spår