spår av Valbo-Ryr, Västra Götaland (Sverige)

2 spår