spår av Svarttjärn, Västra Götaland (Sverige)

1 spår