spår av Mollsjönäs, Västra Götaland (Sverige)

3 spår