spår av Lilla Ro, Västra Götaland (Sverige)

2 spår