spår av Kårehogen, Västra Götaland (Sverige)

3 spår