spår av Högenhult, Västra Götaland (Sverige)

3 spår