spår av Gunnarsdal, Västra Götaland (Sverige)

1 spår