spår av Dvärred, Västra Götaland (Sverige)

1 spår