spår av Björkebacken, Västra Götaland (Sverige)

2 spår