spår av Alviken, Västra Götaland (Sverige)

1 spår