spår av Gräsmark/Uddheden, Värmlands Län (Sverige)

6 spår

(1)