spår av Västra Sund, Örebro Län (Sverige)

28 spår