spår av Rovvidievvá, Norrbottens Län (Sverige)

13 spår